DEM en Corona

Corona-maatregelen L.T.C. D.E.M.

Vanaf dinsdag 16 maart 2021 gelden de volgende maatregelen.

1. Clubhuis, terras, tent en bar (Baan-8)

 • Ons park is dagelijks vanaf 21:00 uur gesloten.

 • Houd je aan de looproute op het park. Als je arriveert loop je rechtdoor en ga je via het pad langs baan 2 en 3 naar de kantine. De looproute is met markeringen op de grond verduidelijkt.

 • Baan-8 is dicht en het clubhuis is alleen geopend om gebruik te maken van het toilet. De kleedkamers en douches zijn gesloten. Je mag het clubhuis in om zo nodig de baanverlichting in- of uit te schakelen.

 • Leden kunnen de deur van het clubhuis en het hek van het park openen door hun KNLTB-pas door de kaartlezer te halen. Als je als laatste het park verlaat, controleer dan of de deur van het clubhuis en het hek van het park dicht zijn.

 • Na het tennissen gaat iedereen direct van het park af.
 • Je mag alleen voor jezelf eten en drinken meenemen voor tijdens het vrijspelen. Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan. Eventueel afval gaat uiteraard in de afvalbak.
 • Het is niet toegestaan om op het terras of in de tent te zitten of te staan.
 • Houd je overal aan de 1,5 meter afstand.

2. Vrijspelen

 • Vrijspelen is mogelijk. Kom zo kort mogelijk tevoren en verlaat na het tennissen direct het park. Zie ook het punt hierboven.
 • Je reserveert tevoren een baan in de KNLTB ClubApp. Je kunt maximaal één keer per dag afhangen voor een partij, maximaal vier keer per week. De laatste afhangmogelijkheid is 20:00 uur. 
 • Als je tennist in de daluren en je wordt niet afgehangen, dan staat het je vrij om nog door te tennissen.

3. Tombola

 • Er is geen 'normale' tombola voor senioren op maandag- en vrijdagavond. Er is tijdelijk een tombola op zondagmiddag, 3 tijdslots vanaf 14:00 uur. Aanmelden via de KNLTB ClubApp voor een van de drie tijdslots per persoon per zondag.
 • Op zondagmorgen is er tombola voor de jeugd t/m 12 jaar. Aanmelden via de KNLTB ClubApp.
 • Ook na het spelen in de tombola verlaat je direct het park.

4. Competitie

 • De wintercompetitie is afgelast. De start van de voorjaarscompetitie is voorlopig uitgesteld naar begin mei..

5. Training

 • Jeugdtrainingen gaan door. De haltrainingen zijn verplaatst naar buiten bij Arthur Hoorn.
 • Seniorentrainingen gaan door tot uiterlijk 20:50 uur.
 • Als een training bijvoorbeeld vanwege de weersomstandigheden niet doorgaat, dan wordt dit voor de jeugd zoals altijd door de trainers vermeld op de website en in de KNLTB ClubApp.
 • Toeschouwers bij de trainingen zijn niet toegestaan. Ouders die hun kinderen brengen, nemen afscheid bij het hek van het tennispark.

6. Toernooien

 • Toernooien zijn niet toegestaan.
 • De Interne Wintercompetitie is afgelast.

7. Toezichthouders

 • Er was een groepje vrijwilligers dat op drukke momenten toezicht hield op de naleving van de regels. Dit is vervallen, omdat er geen drukke momenten meer zijn.

8. Besmet met Covid-19?

 • Wanneer je besmet bent met het Covid-19 virus, meld dit dan zo snel mogelijk bij Corona-coördinator Ans van der Geest, [email protected] Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om de mensen te informeren met wie je bij DEM in contact bent geweest.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de sites van de  KNLTB en de Rijksoverheid.