Vertrouwens Commissie/ Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon

LTC DEM wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar jong en oud zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Er is daarom binnen onze vereniging geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren)
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen)
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)
  • Seksuele intimidatie ( seksuele opmerkingen maken, aanranding en verkrachting)

Wat kun je doen wanneer je te maken krijgt met een ongewenst omgangsvorm?

Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden overschreden.  De eerste stap is daarom dat je er zelf iets aan probeert te doen, door de situatie en jouw gevoelens te bespreken met die ander. Als dit niet tot de gewenste verandering leidt of je durft het niet, dan kun je iemand inschakelen om jou hierbij te ondersteunen, zoals de vertrouwenspersoon die wij bij LTC DEM hebben.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

  • Je kunt met de vertrouwenspersoon sparren over deze kwesties en zij geeft uitleg over de geldende wetgeving of de gedragscode.  De vertrouwenspersoon streeft ernaar problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. Het slachtoffer zal, na een gesprek, eerst het advies krijgen om een gesprek aan te gaan met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken tussen de betrokkenen onder leiding van de vertrouwenspersoon. Of kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met de instemming van het slachtoffer en de beschuldigde.
  • De vertrouwenspersoon kan je ook begeleiden, ondersteunen en helpen wanneer je je vermoeden eventueel wilt melden bij het bestuur.  Wanneer je anoniem wil blijven dan kan de vertrouwenspersoon namens jou optreden als intermediair.  Ook geeft zij nazorg en houdt je op de hoogte  van de voortgang en eventuele afhandeling van de melding. 
  • Ook als je -al dan niet terecht- verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag, kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

Even goed om te weten: de vertrouwenspersoon doet zelf geen onderzoek  en is niet betrokken bij het toepassen van sancties.

Voor de duidelijkheid; onsportief gedrag is nog geen misdraging
Wees er van bewust dat onsportief gedrag nog geen misdraging is. Onder een misdraging wordt verstaan ‘Een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglement en statuten van de KNLTB dan wel de tennis- en/of padelvereniging’. Er bestaan verschillende gradaties van misdragingen: van uitschelden, bedreigen of vernielen tot fysiek geweld, doping, matchfixing en seksuele intimidatie. 


Ernstige misdragingen – meldplicht
In geval van ernstige misdragingen is iedereen die bij de tennis- en padelsport op wat voor manier dan ook betrokken is, verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging of (rechtstreeks) bij de KNLTB. De bond neemt de zaak dan over en handelt deze af. Zaken die doping en seksuele intimidatie betreffen worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan er ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld.

Contact opnemen met de Vertrouwenspersoon

Bets Berkhout is de huidige vertrouwenspersoon bij LTC DEM. Je kunt haar bereiken via e-mail: [email protected]