Spelregels Padel

Uitgebreide spelregels zijn te downloaden op deze pagina van de KNLTB. Deze beslaan echter 23 pagina's, vol met alle officiële regels, en maten waaraan de baan, racket en bal moeten voldoen. Bovendien zijn ze in het Engels. Dat document is zeker belangrijk als je wilt weten wat precies wel en niet mag, maar wij zullen hier op een wat eenvoudiger wijze de belangrijkste punten weergeven.

De spelregels en telling van padel lijken veel op die van tennis. Lees die dus eerst op de pagina Spelregels Tennis.  We noemen hier alleen de verschillen.

De padelbaan wijkt af van de tennisbaan

 • Hij is ongeveer half zo klein en heeft geen 'dubbelspel-lijnen' en achterlijnen
 • De baan heeft glazen wanden en een hekwerk waarin in het midden een opening is, waardoor je ook buiten de baan nog mag proberen de bal terug te spelen.
 • Padel speel je altijd met z'n vieren, er bestaat geen enkelspel zoals in tennis.

De service

 • De service sla je niet bovenhands zoals bij tennis, maar je laat de bal eerst op de grond tippen en slaat dan pas naar het servicevak van de tegenstander. Het racket mag niet boven de heup uitkomen. De bal mag de servicelijn niet passeren voordat het racket de bal raakt. 
 • De teamgenoot van de server en de beide tegenstanders mogen zelf weten waar ze gaan staan. De serveerder moet diagonaal in het vak van de tegenstander slaan.
 • Als de service in het juiste vak tipt, maar vervolgens het hekwerk raakt is de service fout.
 • Als de service in het juiste vak tipt, maar daarna de glazen wand raakt is de service goed, en kan de tegenstander de bal vervolgens terugslaan.

De rally

 • De bal moet altijd de grond raken voordat deze de zij- of achterwand raakt; speelt een speler de bal rechtstreeks tegen de achterwand, dan verliest hij/zij de slag. 
 • De bal mag in het hele speelveld tippen, de servicelijn heeft in de rally geen functie.
 • Achterwand en zijkanten mogen gebruikt worden om de bal naar de kant van de tegenstander te slaan; het metalen hekwerk niet. 
 • Als de bal ná de tip de baan uit stuitert, mag je buiten de baan proberen de bal alsnog in het vak van de tegenstander te slaan.

   

PUNTENTELLING
Deze is hetzelfde als in tennis. Er is één uitzondering:
Bij 40-40 zijn er twee manieren om het spel voort te zetten. Dit verschilt van toernooi tot toernooi. De twee manieren zijn: 

 • Beslissende punt-regel (Golden Point-regel). Degene die het eerstvolgende punt maakt wint meteen de game.
 • Of net als bij tennis moet je twee opeenvolgende slagen winnen om de game te winnen.

In de regel wordt bij 40-40 de tennisregel gebruikt.