Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van april 2023 hebben wij onze leden nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement voorlgelegd. Beide zijn na input van de leden goedgekeurd.

De Statuten zijn zoals de wet voorschrijft bij de notaris gepasseerd.

Bepalingen in het HR kunnen we na goedkeuring van de ALV zelf aanpassen en deze hoeven niet te worden gedeponeerd.

Als je deze documenten wilt inzien, kun je ze hier downloaden:

Akte van statutenwijziging vereniging LTC DEM - Definitief - Afschrift Digitaal.pdf

LTC DEM Huishoudelijk Reglement 2023.pdf