Lesreglement

 1. Na de inschrijving en definitieve indeling hebben trainer(s) en leerling zich gebonden voor een hele zomer- / wintercursus.

 2. Indien een cursus tussentijds moet worden afgebroken door een leerling ontstaat geen recht op vergoeding van lesgeld. In zeer bijzondere gevallen besluiten trainer(s) over de afhandeling. U dient dit schriftelijk aan te vragen bij de trainer.

 3. Een zomer- / wintercursus bestaat uit: -16 of 15 lessen waarbij er 1 les mag uitvallen door / als gevolg van de weersomstandigheden zonder recht op inhalen of verrekening. Als er daardoor nog meer lessen uitvallen dan worden die in overleg met de leerling opnieuw gepland.

 4. Alle lessen zijn inclusief het gebruik van ballen en eventuele hulpmiddelen zoals video, testrackets en ballenmachine.

 5. Een lesuur duurt 60 minuten waarvan 10 minuten pauze die in het begin of aan het einde genoten wordt door de trainer.

 6. Als de banen onbespeelbaar zijn, anders dan als gevolg van slecht weer, wordt er door de trainer in overleg met de TC een her planning gemaakt.

 7. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling ontstaat geen recht op vergoeding of een vervangende les. Wel mag een leerling, na overleg met de trainer, zich laten vervangen door een ander lid van de vereniging.

 8. Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van de trainer komt er vervanging of wordt de les later ingehaald.

 9. Lessen die al zijn aangevangen (en afgebroken) worden niet meer ingehaald.

 10. Lesdagen zijn alle dagen in de lesperiode, buiten de basisschoolvakanties en de officiƫle feestdagen. Hiervan kan alleen na overleg met de trainer worden afgeweken.

 11. De leerlingen krijgen van tennisschool Jeroen Hoevenberg een nota van de trainer, per post of per e-mail.

 12. Aanspreekpunt voor de Tennisschool zijn de betreffende trainers.