Opzeggen lidmaatschap

Hoewel wij dat natuurlijk bijzonder jammer vinden, begrijpen wij dat er soms leden zullen zijn die hun lidmaatschap willen opzeggen. Als vereniging horen wij graag wat voor jou de reden is om op te zeggen, zodat wij indien nodig extra aandacht aan bepaalde zaken kunnen geven. Een telefoontje of briefje aan een van de bestuursleden (adressen zie colofon op pagina 1) stellen wij daarom zeer op prijs.
 
Iedereen die met ingang van 1 april van het volgend jaar zijn of haar lidmaatschap wil opzeggen, moet dat doorgeven voor 31 december van het lopend jaar. Na opzegging wordt een bevestiging van het beëindigen van het lidmaatschap toegestuurd. Deze bevestiging is voor het lid het bewijs dat het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap is aangekomen en gehonoreerd. Zolang het lid geen bevestiging heeft ontvangen loopt het lidmaatschap van onze vereniging gewoon door. Indien binnen veertien dagen geen reactie is ontvangen dient het lid zelf contact op te nemen met de ledenadministratie.
 
Opzeggingen die na 31 december binnenkomen, zullen niet meer met ingang van het komende seizoen (ingaande 1 april ) kunnen ingaan, maar pas het jaar ná het eerstvolgende seizoen. Leden die na 31 december hebben opgezegd, moeten hun volledige contributie voor het nieuwe seizoen voldoen. Er zal geen geld worden teruggegeven of in mindering worden gebracht. Dit geldt eveneens bij fysieke problemen, verhuizingen enzovoorts. Alleen bij hoge uitzondering zal van deze regel kunnen worden afgeweken en dan alleen na een bestuursbesluit. Indien leden hier een beroep op willen doen, moeten zij dit schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris.
 
Het standpunt komt misschien hard over, maar bij niet tijdige opzegging berekent de KNLTB gewoon kosten door aan de vereniging.  Om die reden is deze regel door de ledenvergadering goedgekeurd. Opzeggen kan door een e-mail te zenden naar [email protected]. Vermeld alsjeblieft de volgende gegevens in deze mail:
 
Opzeggen lidmaatschap als senior/junior
  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Lidnummer
  • Telefoonnummer
  • Reden van opzegging
  • Tips voor de vereniging
 
LET ER OP DAT JE EEN BEVESTIGING PER MAIL ONTVANGT!