Opzeggen lidmaatschap

 
Hoewel wij dat natuurlijk bijzonder jammer vinden, begrijpen wij dat er soms leden zijn die hun lidmaatschap willen of moeten opzeggen. Als er ernstige redenen zijn, horen wij dat graag, zodat wij indien nodig extra aandacht aan bepaalde zaken kunnen geven. Een telefoontje of mailtje aan een van de bestuursleden stellen wij daarom zeer op prijs.
 
Het seizoen van LTC DEM loopt van 1 april tot en met 31 maart. Wil je met ingang van 1 april van het volgend jaar je lidmaatschap opzeggen, dan dien je dat door te geven vóór 31 december van het lopend jaar.
Na opzegging wordt een bevestiging van het beëindigen van het lidmaatschap per e-mail toegestuurd. Zolang je geen bevestiging hebt ontvangen, loopt het lidmaatschap van onze vereniging gewoon door. Indien je binnen veertien dagen geen reactie hebt ontvangen, dien je zelf nogmaals contact op te nemen met de ledenadministratie.
 
Opzeggingen die ná 31 december binnenkomen, gaan niet meer met ingang van het komende seizoen (1 april) in, maar pas het jaar daarop. Heb je ná 31 december opgezegd, dan geldt dus de volledige contributie voor het nieuwe seizoen. Er wordt geen geld teruggegeven of in mindering gebracht. Dit geldt eveneens bij fysieke problemen, verhuizingen enzovoorts.
Alleen bij hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken en dan alleen na een bestuursbesluit. Indien je hier een beroep op wil doen, dien je dit per mail kenbaar maken aan de secretaris via [email protected].
 
Jeugdleden met 'Tennis alles in 1 pakketten'
Voor een jeugdlid dat een 'Tennis alles in 1 pakket' heeft, gelden andere opzegtermijnen. Kijk hiervoor bij Veel gestelde vragen Tennis in 1
 
Wij beseffen dat ons beleid streng is. Wij zijn echter genoodzaakt dit te doen omdat bij niet tijdige opzegging de KNLTB ook hun kosten doorberekenen aan de vereniging.  Deze regel is dan ook door de ledenvergadering goedgekeurd.
Opzeggen kan door een e-mail te zenden naar [email protected]. Vermeld alsjeblieft de volgende gegevens in deze mail:
 
Opzeggen lidmaatschap als senior/junior
  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Lidnummer
  • Telefoonnummer
  • Reden van opzegging
  • Tips voor de vereniging
 
LET ER OP DAT JE EEN BEVESTIGING PER MAIL ONTVANGT!