Baanreglement

Om het vrij spelen in goede banen te leiden hebben we een aantal regels, waar een ieder zich aan moet houden. Daarmee houden we het voor alle leden overzichtelijk en voorkomen we onnodige discussies over het gebruik van de banen. Leden die regels uit dit reglement niet naleven kunnen hierop worden aangesproken door medeleden. Als dit niet leidt tot naleving door de “overtreder”, kan deze door het bestuur worden aangesproken op zijn of haar gedrag. In het uiterste geval is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te nemen en het betreffende lid de toegang tot het tennispark ontzeggen.
 
Toegang tot de banen

 • De banen zijn in principe in alle seizoenen bespeelbaar.
 • Indien er sneeuw op de banen ligt of tijdens periodes van dooi, mogen de banen niet worden bespeeld. Dit kan schade aan de banen kan veroorzaken. Het is ook niet toegestaan sneeuw van de banen te schuiven.
 • Toegang tot de banen hebben de leden van tennisvereniging LTC DEM die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapspas.
  Ook introducés van leden hebben toegang tot de banen indien de regels voor introducés zijn opgevolgd.
 • De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op Tennis ProVision banen (met niet te grof profiel). De tennisschoenen dienen zoveel mogelijk ontdaan te zijn van vuil (bijvoorbeeld modder).
 • Gebruikers van de banen moeten zich houden aan de aanwijzingen van het bestuur of aan de door het bestuur aangestelde functionarissen.
 
Speeltijden
 
 • Vrij spelen is mogelijk op banen die niet in gebruik zijn voor trainingen, competitietennis of (interne) toernooien). Zie hiervoor de Clubagenda, en Beschikbare banen rechtsonderaan elke website-pagina.
 • Er zijn speciale uren voor de jeugd, de senioren en algemene uren
 • De jeugduren zijn maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur op de banen 1 t/m 7. De jeugd heeft speelrecht, senioren mogen dan alleen afhangen op banen waarop geen jeugdleden gereserveerd hebben of training gegeven wordt. Een uitzondering hierop vormen de twee weken per jaar waarin er een jeugdtoernooi is. Senioren kunnen dan ook na 18:00 uur beperkt vrijspelen, omdat uitloop van de wedstrijden mogelijk is.
 • Van 18.00 tot 19.00 hebben zowel senior- als jeugdleden speelrecht.
 • De senior-uren zijn maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur. Alleen de senioren hebben speelrecht, de jeugd mag alleen afhangen als er geen aanbod is. Uitzondering hierop zijn de jeugdleden die in dit jaar de leeftijd van 16 of 17 jaar bereiken. Zij mogen vrijspelen tot 21:00 uur.
 • Algemene uren zijn alle andere uren en de uren op feestdagen, ieder lid heeft dan speelrecht.
 
Reserveren baan
 
 • Voor het reserveren van de banen wordt gebruik gemaakt van het KNLTB-afhangsysteem.
 • De speeltijd voor dubbelspel is 45 minuten en voor het spelen met twee of drie personen is dat 30 minuten.
 • Men mag uitsluitend een baan reserveren, wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is.
 • Wanneer een speelperiode nog niet verstreken is, is het niet toegestaan om te reserveren voor een andere speelperiode.
 • Het is niet toegestaan om te reserveren met andermans tennispas.
 • Wanneer uw speelperiode verstreken is en zich geen andere spelers melden voor uw baan, mag u doorspelen. Dit echter zonder de tijdklok op het KNLTB afhangbord te verzetten, zodat duidelijk is dat u heeft kunnen doorspelen.
 • Het kan natuurlijk voorkomen dat de banen al voor volgende periodes van 30 c.q. 45 minuten gereserveerd zijn. Men mag dan verder aansluitend reserveren, maar moet wel op het park aanwezig blijven.
 • Als de wachttijden langer zijn dan 1 uur is het voldoende wanneer één van de spelers blijft wachten.
 
Zorg voor de banen en baanonderhoud
 
 • Het is niet toegestaan te roken op de banen.
 • Klim niet tegen en over de hekken rondom de banen.
 • Laat geen afval slingeren op de banen. Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken op het park.
 • Na het spelen zijn de spelers verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
 • Bij het vegen dienen de aanwijzingen zoals weergegeven op de bordjes bij de toegang tot de banen te worden nageleefd.