Baanreglement

Om het vrij spelen in goede banen te leiden hebben we een aantal regels, waar een ieder zich aan moet houden. Daarmee houden we het voor alle leden overzichtelijk en voorkomen we onnodige discussies over het gebruik van de banen. Leden die regels uit dit reglement niet naleven kunnen hierop worden aangesproken door medeleden. Als dit niet leidt tot naleving door de “overtreder”, kan deze door het bestuur worden aangesproken op zijn of haar gedrag. In het uiterste geval is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te nemen en het betreffende lid de toegang tot het tennispark ontzeggen.
 
Toegang tot de banen

 • De banen zijn in principe in alle seizoenen bespeelbaar.
 • Indien er sneeuw op de banen ligt of tijdens periodes van dooi, mogen de banen niet worden bespeeld. Dit kan schade aan de banen kan veroorzaken. Voor padel gelden andere regels. Hier kan doorgespeeld worden tot het niet meer verantwoord is. Het is echter nooit toegestaan sneeuw van de banen te schuiven.  
 • Toegang tot de banen hebben de leden van tennisvereniging LTC DEM die in het bezit zijn van een geldige (digitale) lidmaatschapspas.
  Ook introducés van leden hebben toegang tot de banen indien de regels voor introducés zijn opgevolgd.
 • De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op Tennis ProVision banen (met niet te grof profiel). De tennisschoenen dienen zoveel mogelijk ontdaan te zijn van vuil (bijvoorbeeld modder). Op de padelbanen moeten de schoenen geschikt zijn voor padel.
 • Gebruikers van de banen moeten zich houden aan de aanwijzingen van het bestuur of aan de door het bestuur aangestelde functionarissen.
 
Speeltijden
 
 • Vrij spelen is mogelijk op banen die niet in gebruik zijn voor trainingen, competitietennis of (interne) toernooien. Zie hiervoor de Clubagenda (website en KNLTB ClubApp), en Beschikbare banen rechtsonderaan elke website-pagina of Spelen-Baan reserveren in de ClubApp.
 • Er zijn geen speciale uren voor de jeugd of de senioren.
 
Reserveren baan
 
 • Voor het reserveren van de banen wordt gebruik gemaakt van het KNLTB-afhangsysteem. Voor padel vooraf reserveren via de ClubApp of website; voor tennis in de kantine. met fysieke pas of QR code.
 • De speeltijd voor dubbelspel is 45 minuten en voor het spelen met twee of drie personen is dat 30 minuten (ín de week vóór 18.00 uur en in het weekend altijd 1 uur). Voor padel 1 uur.
 • Men mag uitsluitend een baan reserveren, wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is. Voor padel wordt er vooraf gereserveerd.
 • Wanneer een speelperiode nog niet verstreken is, is het niet toegestaan om te reserveren voor een andere speelperiode.
 • Het is niet toegestaan om te reserveren met andermans bondsnummer of KNLTB-pas.
 • Wanneer uw speelperiode verstreken is en zich geen andere spelers melden voor uw baan, mag u doorspelen. 
 • Het kan natuurlijk voorkomen dat de banen al voor volgende periodes van 30 c.q. 45 minuten gereserveerd zijn. Men mag dan verder aansluitend reserveren, maar moet wel op het park aanwezig blijven.
 
Zorg voor de banen en baanonderhoud
 
 • Het is niet toegestaan te roken op de banen.
 • Klim niet tegen en over de hekken rondom de banen.
 • Laat geen afval slingeren op de banen. Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken op het park.
 • Na het spelen zijn de spelers verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
 • Bij het vegen dienen de aanwijzingen zoals weergegeven op de bordjes bij de toegang tot de banen te worden nageleefd.