PR&Communicatie

FUNCTIE NAAM E-MAIL
  Voorzitter   vacant  

  Lid PR & Communicatie

  Ans van der Geest [email protected]
  Lid PR & Communicatie   Karin Smit [email protected]
  Lid PR & Communicatie   Petra Cremer [email protected]

 

Wat doet het bestuurslid PR & Communicatie?  

PR & Communicatie is een vast en belangrijk onderdeel van iedere (tennis)vereniging, dus ook bij LTC DEM. Bij ons verzorgt het bestuurslid PR & Communicatie dit. Hij of zij is verantwoordelijk voor het interne en externe Communicatie- & PR beleid. Hiermee bedoelen we onder andere het uitdragen van de doelstelling en visie van de vereniging. En ook het promoten van (activiteiten van) de vereniging via diverse online en offline media.
 

Taken die hier onder andere bij horen zijn:

 • Het regelmatig positief promoten van LTC DEM
 • Publiciteit geven aan de activiteiten van de vereniging via mail, website en social media (Instagram en Facebook)
 • Promotiefilmpjes maken
 • Contacten onderhouden met de media om aandacht te krijgen voor onze vereniging
 • Verantwoordelijk voor contacten met de pers
 • Mede verantwoordelijk voor cluborganen zoals clubblad, nieuwsbrief, jaaroverzicht, website, informatie per mail e.d.
 • Organiseren van incidentele acties, reclame- en promotieactiviteiten
 • Verzorgen van foto’s t.b.v. berichtgeving over activiteiten van DEM Tennis
 • Stimuleren van de overige commissies om (meer) aan PR te doen en hierbij assisteren of ondersteunen
 • Verantwoordelijk voor het zogenaamde ledenbeleid: waarom worden mensen lid van DEM Tennis en waarom vertrekt men? Wat kan de vereniging doen of laten om leden aan zich te binden?
 • Aansturen van de Website- en ICT-beheerders. Zorgen voor juiste en tijdige informatievoorziening.