Gedragsregels LTC DEM

 

Veilig en plezierig sporten

LTC DEM wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar jong en oud zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen LTC DEM.

Iedereen - van pure recreant tot topspeler, leraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger - behoort zich integer te gedragen. 

KNLTB- gedragsregels

Als tennisvereniging zijn wij aangesloten bij de KNLTB. De bond heeft gedragsregels opgesteld waaraan elk lid van de bond, en dus ook van onze vereniging, zich dient te houden.

Je vindt hieronder links naar de algemene KNLTB-gedragsregels, en naar pagina's met gedragscodes die de KNLTB heeft opgesteld voor specifieke doelgroepen. Wij volgen de richtlijnen van de KNLTB, dus iedereen kan hierin lezen wat van hem/haar wordt verwacht.

Mocht je constateren dat iemand zich daar niet aan houdt, neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag! Onze gedragscodes zijn zeker niet vrijblijvend, ze zijn bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van gedragscodes is het KNLTB-tuchtrecht of het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) van toepassing. 

Regels waar we ons allemaal aan dienen te houden

Als lid of vrijwilliger van onze vereniging, dient iedereen zich te houden aan de Fairplay-regels van de KNLTB. Lees deze allemaal en houd je eraan!

De volgende documenten zijn meer specifiek voor degenen die assistentie verlenen als ouder, vrijwilliger, begeleider enzovoorts. Behoor je tot de doelgroep, lees deze dan ook.

Gedragscode voor de tennis- en padelouder
Gedragscode voor de begeleider
Gedragscode voor de verenigingsvrijwiliger

Extra gedragsregels

Behalve KNLTB- gedragsregels heeft LTC DEM nog een aantal gedragregels die wij extra onder de aandacht willen brengen. We verwachten vanzelfsprekend dat iedereen die zich op ons park bevindt, zich gedraagt volgens de normale gedragsregels en ook geen vernielingen aanricht aan spullen van anderen of van LTC DEM. Maar we gaan er van uit dat we dat niet hoeven uit te leggen. Wat we wel duidelijk willen stellen is het volgende:

  1. MOBIELE TELEFOONS / FOTOCAMERA'S/ MEDIA
    Het maken van foto's op ons park is toegestaan, maar in de kleedkamers  of van compromiterende situaties is verboden! Ook het onderling delen, of plaatsen op sociale media van dergelijke foto's, is zonder toestemming van de betrokkenen niet toegestaan. Indien een jeugdteam een eigen FaceBook/ Instagram/ Whatsapp pagina/groep wil maken, moet de beheerder hiervan altijd een volwassene zijn. De ouders/voogd van de deelnemende kinderen moeten hiervan op de hoogte worden gebracht door de beheerder.
  2. ALCOHOL
    Het is in onze kantine wettelijk verboden alcohol te verkopen of schenken aan personen onder de 18 jaar. Het is ook niet toegestaan dat een ouder persoon de alcoholische drank doorgeeft aan iemand onder de 18. De barbeheerder zal er op toezien dat er aan personen die te veel alcohol tot zich hebben genomen, niet meer zal worden geschonken.
  3. DRUGS
    Bezit, gebruik en verhandelen van alle verboden middelen zoals drugs en doping is niet toegestaan op onze vereniging.

Wat als er iets mis gaat, zijn er grenzen overschreden?

Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden overschreden. De eerste stap is daarom dat je er zelf iets aan probeert te doen, door de situatie en jouw gevoelens te bespreken met die ander. Als dit niet tot de gewenste verandering leidt, of je durft het niet, dan kun je iemand inschakelen om jou hierbij te ondersteunen, zoals de vertrouwenspersoon die wij bij LTC DEM hebben. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina Vertrouwenspersoon.

Daarnaast kan ieder persoon of instantie een Melding van een Misdraging doen bij het Meldpunt KNLTB of een ander daartoe aangewezen/bevoegd meldpunt. Onder een Misdraging wordt zowel verstaan 'een doen' als 'een nalaten'. 

Je kunt hier mee over lezen in het  KNLTB-Reglement-Fair Play

Je kunt ook zelf actie ondernemen, de website Help- Wanted kan je wellicht ook verder helpen.