Bestuur

 
FFUNCTIE NAAM TELEFOON E-MAIL
Voorzitter Karin Smit 06-51190811 [email protected]
Penningmeester vacature   [email protected]
Secretaris Farah Schutter   [email protected]
Voorzitter Technische Commissie Erwin Willems 06-13242438 [email protected]
Voorzitter Park Commissie Erwin Willems 06-13242438 [email protected]
Voorzitter Jeugd Commissie Wendy Blom   [email protected]
Voorzitter Toernooi Commissie Xander Catena   [email protected]
Voorzitter ICT Commissie Ron Nome   [email protected]
Voorzitter PR & Communicatie Commissie vacature   [email protected]
Voorzitter Sponsor Commissie (geen bestuursfunctie) Tony Smid 06-46616798 [email protected]
Ledenadministratie (geen bestuursfunctie) Petra Cremer   [email protected]
 
De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van onze vereniging. Ieder bestuurslid heeft één of meer aandachtsgebieden waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De bestuursleden worden hierbij geholpen door andere leden van DEM, die in commissies of individueel een handje toesteken.

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging.
 
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan en heeft verder als aandachtsgebieden: (het onderhoud van) het park en de accommodatie en de contacten met de uitbaters van onze kantine. Daarnaast heeft de voorzitter representatieve taken, zowel binnen de vereniging als richting externe instanties zoals de gemeente en de tennisbond KNLTB.  
 
PENNINGMEESTER GEZOCHT!
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en het afleggen van verantwoording daarover. Voor de ledenadministratie en het innen van de contributie wordt de penningmeester ondersteund door de ledenadministrateur.
Helaas heeft penningmeester Jan van der Geest in de ALV van november afscheid genomen. Wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Gelukkig is er wel een assistent-penningmeester gevonden in de persoon van Sandra de Bruyn. Zij zal alle boekingen en betalingen verrichten. Daardoor wordt de functie van penningmeester een stuk eenvoudiger dus wij hopen dat iemand zich snel aanmeldt!
 
De secretaris plant bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen (ALV) en verzorgt de agenda en notulen. Ook verzorgt de secretaris een groot deel van de in- en uitgaande correspondentie en beheert hij of zij het digitale archief met documenten.  
 
Wat de commissies doen, kun je lezen onder Vereniging / Bestuur en commissies.