Bestuur

 
 
De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van onze vereniging. Ieder bestuurslid heeft één of meer aandachtsgebieden waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De bestuursleden worden hierbij geholpen door andere leden van DEM, die in commissies of individueel een handje toesteken.

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging.
 
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan en heeft verder als aandachtsgebieden: (het onderhoud van) het park en de accommodatie en de contacten met de uitbaters van onze kantine. Daarnaast heeft de voorzitter representatieve taken, zowel binnen de vereniging als richting externe instanties zoals de gemeente en de tennisbond KNLTB.  
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en het afleggen van verantwoording daarover. Voor de ledenadministratie en het innen van de contributie wordt de penningmeester ondersteund door de ledenadministrateur.
 
De secretaris plant bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen (ALV) en verzorgt de agenda en notulen. Ook verzorgt de secretaris een groot deel van de in- en uitgaande correspondentie en beheert hij of zij het digitale archief met documenten.  
 
Wat de commissies doen, kun je lezen onder Vereniging / Bestuur en commissies