Contributie

 

LET OP; MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2022 STELT LTC DEM EEN LEDENSTOP IN VOOR PADEL! INSCHRIJVEN OP DE WACHTLIJST IS VANAF DAN MOGELIJK. VOOR TENNIS GELDT GEEN LEDENSTOP.

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. De contributiebedragen voor het lopende seizoen vind je terug in onderstaand overzicht.

De betaling gebeurt door middel van een aan het bestuur af te geven machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks eind januari. Deze wijze van betaling is verplicht voor alle leden.

Direct inschrijven? Klik op deze link.

Het inschrijfgeld is eenmalig en geldt alleen voor jaarleden (dus ook voor degenen die hun winterlidmaatschap omzetten in een jaarlidmaatschap). 

Competitiebijdrage
De competitiebijdrage tennis en padel wordt vastgesteld op basis van de afdracht aan de KNLTB alsmede het aantal keren dat (thuis) gespeeld wordt. Dit bedrag wordt bij de captain van een team geÏncasseerd. De teamleden dienen hun aandeel te betalen aan de captain.