Contributie

LET OP; MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2022 IS ER EEN LEDENSTOP VOOR PADEL. INSCHRIJVEN OP DE WACHTLIJST WEL IS MOGELIJK.

VOOR TENNIS GELDT GEEN LEDENSTOP.

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. De contributiebedragen voor het lopend- en nieuwe seizoen vind je terug in onderstaande overzichten.

De betaling gebeurt door middel van een aan het bestuur af te geven machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks eind januari. Deze wijze van betaling is verplicht voor alle leden.

Direct inschrijven? Klik op deze link.

Contributie 2024


In 2024 zal de contributie-inning eenmalig voor huidige leden op een andere manier plaatsvinden dan in voorgaande jaren. Ons verenigingsjaar liep altijd van 1 april t/m 31 maart. Dat kwam doordat we met gravelbanen alleen in de lente en zomer konden tennissen. Daardoor begon het verenigingsjaar op 1 april. Door onze all-weatherbanen tennissen we nu het hele jaar rond. 


Al een paar jaar geleden is ons financiële boekjaar aangepast naar een kalenderjaar. Door onze nieuwe statuten eist de KNLTB dat ook ons verenigingsjaar wordt aangepast naar een kalenderjaar. Voor de ledenadminstratie is dat ook eenvoudiger. Vandaar dat we in 2024 overstappen naar een lidmaatschap dat loopt van 1 januari t/m 31 december. 


Onze huidige leden hebben al contributie betaald t/m 31 maart 2024. Daarom krijgen zij in februari 2024 een factuur voor de periode 1 april t/m 31 december; 9 maanden contributie dus. In november 2024 krijgen zij een factuur voor de periode 1 januari 2025 t/m 31 december 2025. Vanaf dat moment volgen we het kalenderjaar. 

HUIDIGE leden

Contributie Tennis en Padel 2024 (9 maanden)

TENNIS  Leeftijd 1 april t/m 31 december verkort jaarlidmaatschap niet mogelijk
Senioren op 1 januari 17 jaar of ouder € 120,-  
Junioren op 1 januari jonger dan 17 jaar Pakket keuze; Tennis Alles-in-1 via maandelijkse betaling  
Donateur/  Administratief lid/ Blessure
 nvt  € 15,-  

 

PADEL Leeftijd 1 april t/m 31 december verkort jaarlidmaatschap niet mogelijk
Padel Senioren op 1 januari 17 jaar of ouder € 120,-  
Padel Junioren op 1 januari jonger dan 17 jaar € 45,-  
Padel & Tennis senioren
op 1 januari 17 jaar of ouder € 160,-  
Padel & Tennis junioren
op 1 januari jonger dan 17 jaar € 20,- per jaar + Tennis Alles-in-1 via maandelijkse betaling  
Donateur/ Administratief lid/ Blessure
nvt € 15,-  

_______________________________________________________________________________________

NIEUWE leden

Contributie Tennis en Padel 2024  (12 maanden)

TENNIS Leeftijd 1 januari t/m 31 december verkort lidmaatschap 1 juli t/m 31 december
Senioren op 1 januari 17 jaar of ouder € 160,- € 95,-
Junioren op 1 januari jonger dan 17 jaar Pakket keuze; Tennis Alles-in-1 via maandelijkse betaling nvt
Donateur/ Administratief lid/ Blessure
nvt € 15,- € 15,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

nvt € 15,- € 15,-

 

PADEL Leeftijd 1 januari t/m 31 december verkort lidmaatschap  1 juli t/m 31 december
Padel Senioren op 1 januari 17 jaar of ouder € 160,- € 95,-
Padel Junioren op 1 januari jonger dan 17 jaar € 60,- € 30,-
Padel & Tennis senioren
op 1 januari 17 jaar of ouder € 215,- € 125,-
Padel & Tennis junioren
op 1 januari jonger dan 17 jaar € 20,- per jaar + Tennis Alles-in-1 via maandelijkse betaling € 10,- per jaar + Tennis Alles-in-1 via maandelijkse betaling
Donateur/ Administratief lid/ Blessure
nvt € 15,- € 15,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

nvt € 15,- € 15,-