Contributie

LET OP; OP DIT MOMENT GELDT EEN LEDENSTOP VOOR SENIOREN PADEL, MAAR VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN. INSCHRIJVEN OP DE WACHTLIJST IS WEL MOGELIJK.

VOOR TENNIS GELDT GEEN LEDENSTOP.

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.

Elk lid ontvangt begin november de factuur voor het lidmaatschap voor het daaropvolgende jaar. Je kunt de factuur met iDEAL direct via de bijgesloten betaallink voldoen óf met een incasso op een door jou zelf gekozen datum (binnen een termijn van ongeveer 2 weken). Als je zelf geen betaalkeuze maakt wordt de factuur eind november geïncasseerd via een automatische incasso.

De machtiging voor de contributie heb je bij het aangaan van je lidmaatschap aan het bestuur gegeven. Met deze machtiging kunnen wij de verschuldigde contributie van het IBAN-rekeningnummer van het lid -of van diens ouders of verzorgers afschrijven.

Direct inschrijven? Klik op deze link.

Contributie 2024

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar. Het is voor nieuwe leden ook mogelijk om in de loop van het jaar lid te worden (voor wat betreft padel is dat alleen mogelijk als er geen ledenstop is). De contributie is bij een gebroken jaarlidmaatschap minder, echter niet precies naar rato van het aantal maanden dat men speelt. Dit komt door de afdracht die LTC DEM per lid aan de KNLTB moet betalen; dit is een vast bedrag.

Nieuwe leden

* Donateur/ Administratief lid/ Blessure € 15,-
* Inschrijfgeld eenmalig € 15,- (dit geldt niet voor Tennis Alles-in-1)