Contributies

 

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. De contributiebedragen voor het lopende seizoen vind je terug in onderstaand overzicht.

De betaling gebeurt door middel van een aan het bestuur af te geven machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks eind januari. Deze wijze van betaling is verplicht voor alle leden.

Direct inschrijven? Klik op deze link.

Het inschrijfgeld is eenmalig per adres bij gelijktijdige aanmelding en geldt alleen voor jaarleden (dus ook voor degenen die hun winterlidmaatschap omzetten in een jaarlidmaatschap).

Winterleden die najaarscompetitie willen spelen worden lid per 1 september en betalen naast hun contributie een afzonderlijke competitiebijdrage!

Competitiebijdrage
De competitiebijdrage bedraagt per team € 105. Dit bedrag wordt bij de captain van een team geÏncasseerd. De teamleden dienen hun aandeel te betalen aan de captain.