Ereleden en leden van verdienste

In de statuten van LTC DEM staat omschreven dat 'Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de verniging onderscheiden hebben. En Leden van Verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt'. Ze worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

We prijzen ons gelukkig met een mooi rijtje van Ereleden en Leden van Verdienste!

 

Ereleden
1974 Frans Hergarden
1974 Koos de Wildt
1992 Corrie Spanjaard
1994 Jo Hergarden
2002 Bert Hak
2011 Ans van der Geest
2015 Henk Heilig
2020 Erwin Willems
2021 Nico Kleijn
2023 Jan van der Geest

 

Leden van Verdienste
1988 Nic van der Kolk
1991 Henk van den Nieuwendijk
1992 Ans van der Geest
1992 Bert Hak
1992 Henk Tesselaar
1992 Henk Heilig
1997 Ina van der Meij
1997 Henk Waumans
2002 Wim van Halderen
2002 Joop Schüssler
2002 Joke van der Linde
2002 Irene van der Meij
2010 Erwin Willems
2011 Phil Janmaat
2011 Paula van Oevelen
2011 Nico Kleijn
2015 Cees Willems
2015 Aad van Balen
2017 Gerard Rumping
2017 Arjen Jansen
2018 Peter Brunekreef
2019 Jan van der Geest
2021 Kees van Roon