Beleidsplan 2020-2024

LTC DEM heeft door jaren investeren een belangrijke plek veroverd op het gebied van tennis in de IJmond. We zijn een dynamische en ambitieuze vereniging, waarin plaats is voor prestatief en recreatief tennis in een gezellige ambiance. Een omgeving die vele tennissers aanspreekt, getuige de gestage groei van het ledenaantal in de afgelopen jaren.

Het is de uitdaging voor onze vereniging om bestaande leden te behouden en waar mogelijk de vereniging verder uit te bouwen. Het bestuur heeft de plannen voor de komende jaren opgenomen in het beleidsplan voor de jaren 2020-2024. Plannen die zijn voort gekomen uit gesprekken en brainstormsessies met junior- en senior leden van DEM. Een richtlijn voor de beleidsbepalers, en zeker geen statisch document. Als blijkt dat moet worden bijgestuurd, door (externe) omstandigheden of op basis van verwachtingen van onze leden, dan doen we dat.

Klik op beleidsplan 2020-2024 voor de volledige tekst van de actuele versie van het beleidsplan.